Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych ANSG

BON ma za zadanie służyć pomocą i wsparciem, zarówno niepełnosprawnym studentom, jak i pracownikom Akademii Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego.

Polityka dostępności

Zarządzenie Rektora ANSG w sprawie wprowadzenia polityki dostępności ANSG w Ostrowcu Świętokrzyskim. Przyjęta „Polityka” jest dokumentem zawierającym wszystkie aspekty funkcjonowania uczelni w obszarach dydaktyki, infrastruktury, organizacji i obsługi procesu szkolenia, dokumentu będącego drogowskazem dla obecnych jak i przyszłych władz uczelni jak likwidować bariery i tworzyć uczelnie przyjazną osobom z niepełnosprawnością.

Powołanie BON

Płk. rez. Stefan Suska został Konsultantem ds. Osób Niepełnosprawnych. Pełniąc to stanowisko, będzie on służył pomocą i wsparciem, zarówno niepełnosprawnym studentom, jak i pracownikom Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości.

Zapoznaj się z zadaniami jakie należą do konsultanta ds. osób niepełnosprawnych.

Procedura konsultacji inwestycji pod względem dostępności

W celu zagwarantowania, że realizowane w ANSG inwestycje, modernizacje, remonty oraz zamówienia sprzętu i oprogramowania na rzecz osób z niepełnosprawnością są konsultowane pod względem dostępności na każdym etapie ich realizacji, wprowadza się „Procedurę Konsultacji Inwestycji pod Względem Dostępności w ANSG w Ostrowcu Świętokrzyskim”.


Aktualności

 • W ramach projektu „WSBiP uczelnia dostępna” w Bibliotece WSBiP powstało stanowisko tyfloinformatyczne
  Specjalistyczny komputer przystosowany dla osób niepełnosprawnych został wyposażony m.in w  oprogramowanie udźwiękawiająco – ubrajlawiające, które umożliwia bezwzrokową obsługę zarówno standardowych aplikacji typu edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, prezentacje multimedialne, przeglądarki internetowe, […]
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości realizuje Projekt pt „WSBiP – uczelnia dostępna”
  Celem projektu jest zrealizowanie ścieżki MIDI, czyli osiągnięcie w uczelni znaczącego wzrostu  dostępności uczelni dla osób z niepełnosprawnościami w sześciu obszarach: struktura organizacyjna, architektura, technologie wspierające, procedury, rodzaje wsparcia edukacyjnego, szkolenia podnoszące świadomość […]
 • WSBiP uczelnią przyjazną osobom z niepełnosprawnościami
  Stypendium dla osób niepełnosprawnych. Jedną z form pomocy świadczonej przez WSBiP na rzecz studentów z niepełnosprawnością są „stypendia dla osób niepełnosprawnych”. Zgodnie z postanowieniem art. 89 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Stypendium […]
 • Nowa pracownia językowa
  W ramach projektu „WSBiP – Uczelnia Dostępna” oraz środków własnych Uczelni od nowego roku akademickiego studenci uczą się języka angielskiego w nowej sali. Pracownia na 24 osoby została zaprojektowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego. Przystosowana jest […]
 • Dostosowanie Uczelni dla niepełnosprawnych
  Akademia Nauk Stosowanych we wszystkich aspektach funkcjonowania dostosowuje się dla osób niepełnosprawnych.Uczelnia pozyskała fundusze na niezbędne modernizacje z dwóch projektów unijnych „WSBiP – Uczelnia Dostępna” oraz „Nowoczesne kierunki”, a także ze środków PFRON.Głównym celem działań jest […]