Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych ANSG

BON ma za zadanie służyć pomocą i wsparciem, zarówno niepełnosprawnym studentom, jak i pracownikom Akademii Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego.

Polityka dostępności

Zarządzenie Rektora ANSG w sprawie wprowadzenia polityki dostępności ANSG w Ostrowcu Świętokrzyskim. Przyjęta „Polityka” jest dokumentem zawierającym wszystkie aspekty funkcjonowania uczelni w obszarach dydaktyki, infrastruktury, organizacji i obsługi procesu szkolenia, dokumentu będącego drogowskazem dla obecnych jak i przyszłych władz uczelni jak likwidować bariery i tworzyć uczelnie przyjazną osobom z niepełnosprawnością.

Powołanie BON

Płk. rez. Stefan Suska został Konsultantem ds. Osób Niepełnosprawnych. Pełniąc to stanowisko, będzie on służył pomocą i wsparciem, zarówno niepełnosprawnym studentom, jak i pracownikom Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości.

Zapoznaj się z zadaniami jakie należą do konsultanta ds. osób niepełnosprawnych.

Procedura konsultacji inwestycji pod względem dostępności

W celu zagwarantowania, że realizowane w ANSG inwestycje, modernizacje, remonty oraz zamówienia sprzętu i oprogramowania na rzecz osób z niepełnosprawnością są konsultowane pod względem dostępności na każdym etapie ich realizacji, wprowadza się „Procedurę Konsultacji Inwestycji pod Względem Dostępności w ANSG w Ostrowcu Świętokrzyskim”.


Aktualności

 • Skorzystaj z dofinansowania do uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym
  Skorzystaj z dofinansowania do uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym Jesteś osobą niepełnosprawną? Chcesz otrzymać dofinansowanie do nauki w szkole wyższej, szkole policealnej, kolegium lub do przeprowadzenia przewodu doktorskiego? Sprawdź, jak to zrobić. Przedmiotem dofinansowania jest pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. […]
 • Uzyskaj dofinansowanie do wynajmu mieszkania lub domu
  Uzyskaj dofinansowanie do wynajmu mieszkania lub domu Jesteś pełnoletnim absolwentem, który ma orzeczenie o niepełnosprawności, i chcesz podjąć pracę? Opuściłeś rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka lub placówkę opiekuńczo-wychowawczą? Nie masz własnego mieszkania w miejscowości, w której szukasz pracy lub […]
 • Konkurs NCBR „Uczelnie coraz bardziej dostępne”
  Dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich Akademia Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego uczestniczyła w konkursie NCBR „Uczelnia dostępna”, gdzie podjęło konkretne działania na rzecz niwelowania barier. Dziś mamy okazję kontynuować naszą misję. Narodowe Centrum Badań […]
 • „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych II !”
  Fundacja Heros zaprasza do udziału w projekcie pn. „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych II !” współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Informujemy, że od 1 kwietnia 2024 r. Fundacja Heros rozpoczęła realizację projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych […]
 • „Absolwent w drodze do kariery II”
  Szkolenia oraz staże zawodowe – przykładowe stanowiska
 • W ramach projektu „WSBiP uczelnia dostępna” w Bibliotece WSBiP powstało stanowisko tyfloinformatyczne
  Specjalistyczny komputer przystosowany dla osób niepełnosprawnych został wyposażony m.in w  oprogramowanie udźwiękawiająco – ubrajlawiające, które umożliwia bezwzrokową obsługę zarówno standardowych aplikacji typu edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, prezentacje multimedialne, przeglądarki internetowe, […]
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości realizuje Projekt pt „WSBiP – uczelnia dostępna”
  Celem projektu jest zrealizowanie ścieżki MIDI, czyli osiągnięcie w uczelni znaczącego wzrostu  dostępności uczelni dla osób z niepełnosprawnościami w sześciu obszarach: struktura organizacyjna, architektura, technologie wspierające, procedury, rodzaje wsparcia edukacyjnego, szkolenia podnoszące świadomość […]
 • WSBiP uczelnią przyjazną osobom z niepełnosprawnościami
  Stypendium dla osób niepełnosprawnych. Jedną z form pomocy świadczonej przez WSBiP na rzecz studentów z niepełnosprawnością są „stypendia dla osób niepełnosprawnych”. Zgodnie z postanowieniem art. 89 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Stypendium […]
 • Nowa pracownia językowa
  W ramach projektu „WSBiP – Uczelnia Dostępna” oraz środków własnych Uczelni od nowego roku akademickiego studenci uczą się języka angielskiego w nowej sali. Pracownia na 24 osoby została zaprojektowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego. Przystosowana jest […]
 • Dostosowanie Uczelni dla niepełnosprawnych
  Akademia Nauk Stosowanych we wszystkich aspektach funkcjonowania dostosowuje się dla osób niepełnosprawnych.Uczelnia pozyskała fundusze na niezbędne modernizacje z dwóch projektów unijnych „WSBiP – Uczelnia Dostępna” oraz „Nowoczesne kierunki”, a także ze środków PFRON.Głównym celem działań jest […]